Milton stämmer Hexicon

Berth Milton, grundare av Greenergy, stämmer nu det svenska bolaget Hexicon för avtalsbrott.  

Greenergy, en affärsidé som skulle gå ut på att satsa på grön energi på Mauritius, blir nu inte av. Affärsidén skulle lanseras tillsammans med det svenska Hexicon AB, ett bolag som tillverkar, säljer och driver havsbaserade vind- och vågkraftverk. Men svenska Hexicon ska, enligt stämningsansökan, brutit mot ingångna avtal med Greenergys dotterbolag. Avtalet gällde en försäljning av en vind- och vågplattform.

Det betyder att Berth Milton går miste om en försäljningsprovision på 1,5 procent av försäljningspriset – 230 miljoner euro. 

Anders Tunbjer, före detta vd på Hexicon, slutade på företaget våren 2013. Men säger att det inte var på grund av stämningen som han slutade. Nu licenserar Deepwater Windenergy Investment Hexicons teknik. – Jag jobbar med annat nu som vd på Deepwater Windenergy Investment. Men jag äger fortfarande Hexicon, och vi fortsätter ha ett samarbete.

Senaste datumet för rättegången i Uppsala Tingsrätt var i september, men eftersom inte alla parter dök upp var de tvungna att skjuta upp datumet igen. – Anledningen är ju att Berth Milton fortsätter att inte dyka upp, säger Anders Tunbjer.

– Jag tror inte att rättegången kommer bli aktuell förrän nästa år, säger Henrik Baltscheffsky nuvarande vd på Hexicon.

Källa: Affärsvärlden