Hexicon får utvecklingsstöd från Vinnova

Foto: Hexicon

Hexicon får 2 716 393 kr från Vinnova för utveckling av flytande vindkraft som ny industrigren och storskaligt energialternativ.

Vinnova finansierar inom utlysningen Forska&Väx innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden.

– Små företag har ofta svårt att hitta finansiering för innovationsprojekt i tidiga skeden med hög risk. Vårt stöd ger företagen möjlighet att driva utvecklingsprojekt som i ett senare skede kan leda fram till innovationer med stor marknadspotential, säger Joachim Karlsson, enhetschef på Vinnova.

Bland projekten som Vinnova nu finansierar finns utveckling av flytande vindkraft som ny industrigren och storskaligt energialternativ.

Totalt har Vinnova fått in 409 ansökningar och har efter utvärdering valt ut 75 projekt som får finansiering med sammanlagt 90 miljoner kronor.