Rekordproduktion för svensk vindkraft

Foto: sxc.hu.

Svensk vindkraft producerar mer el än någonsin. Under november månad producerade vindkraften 466 000 MWh, vilket är drygt 80 procent av produktionen i kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn under samma tid. Det visar siffror från Svensk Vindenergi.

 

Sverige har för första gången producerat mer än 3 TWh vindkraftsel, under tolv månader. Det motsvarar 1,2 miljoner hushålls elanvändning, baserat på en genomsnittlig elkonsumtion på 2 500 kWh per hushåll.

 

- Under rådande förhållanden är det mycket bra att vindkraften ger oss ett tredje ben att stödja oss på i energiproduktionen. Det är alldeles tydligt att sårbarheten minskar betydligt i takt med att vindkraften byggs ut. Att vindkraften dessutom följer konsumtionsmönstret och producerar mycket mer under vinterhalvåret är ett faktum som passar som hand i handske, säger Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi.