”Ökade kostnader om vindlägen försämras”

Foto: sxc.hu

Om vindhastigheten i områden för nya vindkraftverk minskar med 0,5 meter per sekund ökar konsumenternas kostnader för den förnybara elproduktionen med 1,5 miljarder kronor om året. Det visar en ny studie som är beställd av Svensk Vindenergi.Regeringen vill hålla nere elkonsumenternas kostnader för den förnybara elproduktionen. Den viktigaste åtgärden är enligt Svensk Vindenergi att säkerställa att vindkraften får byggas i områden där det blåser bra.– Regeringen bör främja den lokala delaktigheten genom andelsägande, ersätta kommunernas veto med andra former av inflytande och ingripa mot Försvarsmaktens stoppområden för vindkraft, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.Många av de områden som Energimyndigheten pekat ut som riksintresse för vindkraft har goda vindlägen och ofta en medelvind om minst 7,0 meter per sekund. Sedan kommunerna nyligen fått vetorätt mot vindkraft – samtidigt som det lokala delägarskapet i vindkraft stagnerat – stoppas en rad projekt och vindkraften förpassas till områden med sämre vindförhållanden. Dessutom hotar Försvarsmaktens ”stoppområden” utbyggnad av vindkraft i områden med bra vindlägen. Denna utveckling kan enligt Svensk Vindenergi bli dyr för elkonsumenterna.Enligt en ny studie av konsultbolaget Pöyry ökar elkonsumenternas kostnader för den förnybara elen inom elcertifikatsystemet med 36 miljarder kronor (i genomsnitt 1,5 miljarder per år fram till 2035) om vindhastigheten för nya vindkraftprojekt minskar med 0,5 meter per sekund.Regeringspartierna uppgav i sitt valmanifest att de vill hålla nere konsumenternas kostnader för förnybar el, bland annat genom att förkorta och förenkla tillståndsprocesserna.

– Det är mycket positivt att näringsministern nu har gett ett utredningsuppdrag om försvarets stoppområden. Vi hoppas att regeringen kommer undanröja de hinder som motverkar att vindkraften kan byggas i bra vindlägen, säger Annika Helker Lundström.Skatteverkets besked om uttagsbeskattning har bromsat utvecklingen av den andelsägda vindkraften. Av vindkraftprojektörerna är det 13 av 15 som har en uppfattning i frågan och tror att en expansion av vindkraftkooperativ och lokalt delägande av vindkraft kan reducera kommunernas framtida användning av sitt veto mot vindkraft.Kommunernas veto mot vindkraft har enligt Svensk Vindenergi redan stoppat eller hotar minst 7,5 TWh vindkraftsel, två och en halv gånger så mycket som den nuvarande elproduktionen från vindkraft. Försvarsmaktens beslut om att stoppa vindkraft runt militära flygplatser berör över 1 000 vindkraftverk, motsvarande cirka 5,4–6,0 TWh vindkraftsel.