Länsstyrelsen går emot försvarets överklaganden

Foto: Freefoto.com

Länsstyrelsen i Västra Götaland har givit avslag på fem av Försvarsmaktens överklaganden gällande bygglov till vindkraftverk. Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att rättssäkerheten måste värnas, skriver Land på nätet.Vindkraftverken som beslutet gäller står kring Såtenäs flygflottilj, i Lidköpings kommun och i Grästorps kommun.– På de yttranden som lämnats står det att ”Försvarsmakten har inget att erinra” och då har naturligtvis de som byggt verken tagit dem på orden. Det är inte rimligt att en vindkraftsägare ska behöva riva sitt verk flera år senare, säger Anders Hjalmarsson, jurist på Länsstyrelsen i Mariestad, till Land.