VindIn köper in sig i Blekinge Offshore

Bild: Siemens

Blekinge Offshore lämnar in en ansökan om miljötillstånd för Sveriges största havsbaserade vindkraftsprojekt. I samma veva kommer basindustrins vindkraftsbolag VindIn att underteckna avtal med Eolus Vind AB och Vingkraft AB om att förvärva 10 procent av aktierna i Blekinge Offshore.Genom bolaget Blekinge Offshore AB bedriver Eolus Vind och Vingkraft, projektering och utveckling av Sverige största och ett av världens största havsbaserade vindkraftsprojekt, Blekinge Offshore, beläget i Hanöbukten utanför Blekinges kust. VindIn, Eolus Vind och Vingkraft ska nu ingå ett avtal, där VindIn förvärvar totalt 10 procent av aktierna i Blekinge Offshore från de nuvarande ägarna Eolus Vind och Vingkraft. Avtalet innehåller även en option för VindIn att förvärva ytterligare 10 procent av aktierna. – För att realisera projekt av den här storleken krävs en mängd olika kompetenser. Vi är mycket glada att nu få den elintensiva svenska basindustrins vindkraftsbolag till samarbetspartner, säger Gustaf Ekberg, vd för Eolus Vind. Projektområdet har valts med hänsyn till goda vindförutsättningar, rimliga djup, få motstående intressen och mycket goda möjligheter till elanslutning. Fullt utbyggd skulle elproduktionen från projektet kunna uppgå till cirka 8 TWh per år, vilket kan jämföras med att Sveriges befintliga vindkraftverk beräknas producera drygt 3 TWh 2010. – Projektets storlek och belägenhet i södra Sverige med mycket goda anslutningsmöjligheter till befintligt elnät gör att detta projekt stämmer väl överens med vårt uppdrag att förse våra ägare med förnybar elproduktion, säger Anders Lyberg, vd för VindIn. Man kommer nu att lämnar in ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken till Miljödomstolen i Växjö. Berörda kommuner, Sjöfartsverket och Karlshamns hamn har i samrådsfasen ställt sig positiva till projektet. Försvarsmakten har varit negativ till etableringen i sina initiala yttranden. – Genom inlämnandet av tillståndsansökan passeras nu en milstolpe i projektets utveckling, säger Anders Nilsson på Vingkraft.