NCC anlägger vindkraftverk åt Eon

Foto: sxc.hu

NCC Construction anlägger grunden för tre vindkraftverk i Öringe i Laholm. Det är första gången uppdragsgivaren Eon bygger vindkraftverk i Halland. De tre verken beräknas producera 15 megawattimmar per år. Ordern är värd omkring 6 miljoner kronor.Eon investerar nu i 16 nya vindkraftverk i Sverige, varav tre byggs i Öringe i Laholm.NCC gjuter och pålar fundamenten för vindkraftverken och gör installationer som dämpar de vibrationer vinden skapar i verk och fundament. NCC bygger även förstärkta vägar och vändplaner som kan bära de tunga transporterna med verken som kan väga upp till 70 ton.Vindkraftverken levereras av Vestas och blir 125 meter höga. De tre verken ska tillsammans producera energi som motsvarar hushållsel till omkring 3 000 hushåll per år.– De verk vi nu bygger i Öringe, Lilla Edet och Nybro, är ett stort steg mot vårt mål att producera mer förnybar el i Sverige. Verken i Öringe ersätter annan el och bidrar till att minska koldioxidutsläppen med cirka 13 000 ton per år, säger Eon Vinds projektledare Mats Egard.NCC:s arbete börjar i november 2010 och beräknas vara klart vintern 2011. Vindkraftverken levereras våren 2011 och kommer i drift sommaren 2011.