Vindkraft på Åland kan få statligt stöd

Foto: Freefoto.com

På Åland är attityden till vindkraft positivare än i andra delar av Finland. Därför stödjer nu miljöutskottet i den finska riksdagen tanken på att inkludera vindkraft på Åland i Finlands riksomfattande stöd till förnybar energi, rapporterar Ålands Radio/Tv.Jord- och skogsbruksutskottet har tidigare kommit fram till samma slutsats och grundlagsutskottet har kommit fram till att det inte ska finnas några lagliga hinder för att Åland ska vara med i det statliga stödsystemet för förnybar energi.Den åländska landskapsregeringen förbereder nu ett möte med den finska regeringen angående vindkraftsfrågan. Det slutgiltiga beslutet om Åland ska tas med i det statliga stödet tas om två veckor.