Greenfield Wind satsar på vindkraft i Polen

Foto: sxc.hu

Svenska Greenfield Wind har undertecknat ett projektutvecklingsavtal för vindkraft i Polen med det Italienska energibolaget Relight. Avtalet omfattar utveckling av upp till 100 MW vindkraft, till en total investering beräknad till 1,75 miljarder kronor.Avtalet innebär att Greenfield Wind tillsammans med Relight ska projektera och utveckla en del av Greenfield Winds projektportfölj. Målet med projekteringen är att Relight i slutändan skall driftsätta och äga vindkraften.Relight har som mål att utveckla och äga 300 MW vindkraft i Polen och samarbetsprojektet med Greenfield Wind är den första investeringen man gör på den polska marknaden.Projekten som valts ut ligger i de nordöstra delarna av Polen. De kommuner som berörs är positivt inställda till vindkraftsetableringar och välkomnar de investeringar som planeras i området. Vindmätningar kommer att påbörjas under 2010 och byggnationen är planerad att initieras under 2013.