Eon drar tillbaka ansökan om miljötillstånd

Foto: sxc.hu

Eon har beslutat att dra tillbaka sin miljötillståndsansökan om att få bygga tio vindkraftverk i Färingtofta. Orsaken till beslutet är att Klippans kommun valt att lägga in sitt veto enligt nya lagstiftningen för tillståndsprövning för vindkraftsanläggningar.– I och med kommunens beslut ser vi ingen anledning att fortsätta utreda förutsättningarna för vindkraftverken, säger Henrik Malmberg, Eon Vinds gruppchef för projektledarna. Samtidigt beklagar vi beslutet eftersom vi fortsatt anser att området hade goda förutsättningar för att kunna hysa en anläggning som hade kunnat producera stora mängder förnybar el med hjälp av vind.Totalt planerade Eon att bygga 10 vindkraftverk i Färingtofta. Den totala effekten av verken beräknades till 30 MW.Projektområdet ligger i Klippans kommun på gränsen till Höörs och Hässleholms kommuner. Området kring den planerade anläggningen utgörs i huvudsak av skogsmark.