LRF in i Svensk Vindenergis styrelse

På Svensk Vindenergis årsmöte i Stockholm valdes Mats Weinesson, ledamot i LRF Östergötland, in i styrelsen.

– Det är bra att LRF finns med i dessa samband då vindkraftverk ofta placeras på och berör våra medlemmars mark och omgivning. Vi har länge jobbat för att fler perspektiv ska tas in i planerings- och beslutsprocesser och att större hänsyn ska tas till dem som berörs av processen, säger Mats Weinesson, i en kommentar.

Hela styrelsen består av:

 • Stefan Karlsson, SKF, ordförande

 • Matilda Afzelius, Nordisk Vindkraft, vice ordförande

 • Tomas Linnard, Rabbalshede Kraft

 • Eva Vitell, Vattenfall Vindkraft

 • Lisa Ekstrand, Vestas Northern Europe

 • Charlotte Bergqvist, WPD Scandinavia

 • Linda Burenius Magnusson, O2 Vind

 • Hans Carlsson, Siemens

 • Mats Weinesson, LRF

 • Pär Nordström, Jemtska

 • Bo Strandberg, Wallenstam Energi