Dala Vindkraft kunde sänka priset

Dala vindkraft ekonomisk förening årsstämma med sina medlemmar. En kväll med diskussioner om bland annat produktionsvolymer, underhåll, livslängd på vindkraftverk, elpriser och skatter.

Föreningens styrelse kunde berätta om bra elproduktion från föreningens nya vindkraftverk. Vindkraftverken på Tavelberget som togs i drift 2010 ligger högt upp i produktionsstatistiken i hela Sverige. De nya vindkraftverken på Högtjärnsklack utanför Grängesberg som togs i drift i höstas går hittills bättre än vad man kalkylerat med.

I vintras kunde föreningen sänka elpriset till 23,5 öre/kWh (exkl. energiskatt och moms, motsvarar 66 öre inklusive normal energiskatt och moms eller 53,63 öre inklusive reducerad energiskatt och moms).