Ryfors vindpark får miljötillstånd

Foto: sxc.hu

Länsstyrelsen i Östergötlands län har beslutat om miljötillstånd för de 16 vindkraftverk som HS Kraft AB planerar att etablera vid Ryfors i Mullsjö kommun i Jönköpings län. 

Samråd hölls under maj-juni samt augusti-september 2009 och HS Kraft AB lämnade in en ansökan om miljötillstånd i december samma år. Utöver en natur- och fågelinventering, har HS Kraft också låtit göra en fladdermusinventering och en arkeologisk utredning.