Stockholms Landsting satsar på sol- och vindkraft

Foto: ABB

Alliansen i Stockholms läns landsting är överens om att under 2014 se över möjligheterna att bygga fler solceller och solfångare på sjukhustaken, samt utreda förutsättningarna för landstinget att äga egen vindkraft.

– Genom att investera i egen energiproduktion så kan vi både vara ett gott föredöme och dessutom spara pengar, säger Gustav Andersson (C), miljölandstingsråd till SVT:s ABC. På tisdag den 7 maj presenterar Alliansen i landstinget budgeten för 2014 i sin helhet. En nyhet i årets budget är att landstinget under nästa år ska se över förutsättningarna för solceller och solfångare på landstingets fastigheter samt att en utredning om ägandet av vindkraftverk tillsätts.  I dagsläget genereras ungefär 70 MWh från solceller och solfångare på sjukhustaken, vilket motsvarar ungefär 0.2 promille av sjukhusens totala energianvändning.