Ny styrelseordförande i Svensk Vindkraftförening

Johanna Olesen. Foto: Svensk Vindkraftförening

Vid Svensk Vindkraftförenings årsstämma i Halmstad, valdes ny ordförande och en ny ledamot till organisationens styrelse.

Johanna Olesen har utsetts till ny ordförande för Svensk Vindkraftförening. Hon efterträder Fredrik Lindahl efter tre år på posten. Fredrik fortsätter sitt arbete i styrelsen som ledamot och Marcus Sirland blev invald som ledamot för första gången på årsstämman.

– Det är en roll som förpliktar när vi nu ska ta arbetet som styrelsen påbörjat med att förnya organisationen till ytterligare en nivå. Framför allt handlar det om att visa det samlade värdet av styrelsens och det förstärkta kansliets arbete för medlemmarna - det här är allt annat än en enmansföreställning, säger Johanna Olesen. Johanna arbetar dagligen som seniorkonsult inom affärsområdet Kommunikation & Acceptans för Triventus Consulting i Falkenberg och valdes in i föreningens styrelse i 2012.

Också nyvalda ledamot Marcus Sirland som är verksamhetschef på Siral System Co, ser stor potential i styrelsens utveckling. Marcus har arbetat med vindkraft sedan 1998 med såväl entreprenad, upphandling som driftansvar, varav de senaste 5 åren med fulltidsengagemang i gotlandsbaserade Siral.

– Jag kommer med ett engagemang för att likställa möjligheterna för den lilla och den större vindkraftsägaren och ser Svensk Vindkraftförening som rätt ställe att arbeta med detta, säger Marcus som sedan tidigare har styrelsefarenhet bland annat från en 2 års mandatperiod i Gotland Vindel Producenter.