Ökad vinst för Arise Windpower

Foto: sxc.hu

Arise Windpower redovisar ett resultat efter skatt på 13 miljoner kronor för det första kvartalet 2013 (10). Resultatet per aktie uppgick till 0:38 kronor (0:30). Nettoomsättningen uppgick till 54 miljoner kronor (61). Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) blev 54 miljoner kronor (57).

Vindkraftbolaget Arise Windpower bedömer att elproduktionen inom segmentet Egen vindkraft kommer att uppgå till cirka 290 gigawattimmar under 2013. Tidigare har bolaget räknat med att den egna kapaciteten på 139 megawatt skulle generera 350 GWh i år, men en lägre produktion än väntat under det första kvartalet till följd av vindar långt under det normala har lett till nedrevideringen. Totalt tappade Arise 30 procent av produktionen under kvartalet jämfört med ett 30-årigt danskt vindindex, skriver bolaget i rapporten. Jämfört med fjolårets produktion minskade produktionen från Egen vindkraftdrift med 23 procent till 76 GWh från 99 GWh. Stigande el- och certifikatpriser och prissäkringar på bra nivåer ledde dock till ett "relativt gott" resultat, 13 miljoner kronor före skatt under kvartalet, vilket var detsamma som i fjol. Arise upprepar sitt långsiktiga mål om att vid utgången av år 2017 ha uppfört och förvalta 1.000 MW. (Nyhetsbyrån Direkt)