Fortsatt kraftig tillväxt för vindkraften under 2011

Foto: Fredrik Herrlander

Svensk Vindenergis prognos för utbyggnaden av vindkraft under 2011 pekar på att det återigen blir ett rekordår för vindkraften. I dag finns beställningar på totalt 319 vindkraftverk med en samlad effekt på 676 MW för uppsättning under 2011. Under 2010 installerades 304 vindkraftverk med en total effekt på 603 MW, vilket var den största utbyggnaden fram till nu.– Den starka prognosen visar vilken potential det finns för en kraftfull utbyggnad av vindkraften och att regeringens ambitionsnivå för den förnybara elen skulle kunna höjas väsentligt. Med politisk vilja och rätt förutsättningar skulle vindkraften kunna leverera 30 TWh el år 2020, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.Ambitionsnivån i det befintliga elcertifikatsystemet väntas ge omkring 12,5 TWh vindkraft år 2020. Redan med dagens utbyggnadstakt skulle produktionen kunna uppgå till omkring 20 TWh år 2020. Under senare tid har dock nya hinder mot utbyggnaden av vindkraften växt fram. Sedan kommunerna fått vetorätt mot vindkraft och Försvarsmakten lagt fram omfattande "stoppområden" menar Svensk Vindkraft att vindkraften riskerar att förpassas till områden med sämre vindförhållanden. För att hålla nere kostnaderna för den förnybara elproduktionen anser man därför att det är avgörande att vindkraften kan byggas i områden där det blåser bra.– Vi är naturligtvis glada över att 2011 ser ut att bli ett starkt år för vindkraften och hoppas att trenden kan fortsätta trots de nya hinder som växt fram, säger Annika Helker Lundström.