Ökad vinst för Eolus Vind

Foto: sxc.hu

Vindkraftbolaget Eolus Vind redovisar ett resultat efter skatt på 43,1 miljoner kronor för det andra kvartalet (6,1). Resultatet per aktie uppgick till 1:73 kronor (0:24). Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt med 21,5 miljoner kronor genom omvärdering av långfristiga skatteskulder med anledning av att bolagsskattesatsen sänkts från 26,3 procent till 22 procent. Periodens resultat efter skatt har även påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med +0,2 miljoner kronor (-14,7). Nettoomsättningen uppgick till 91,1 miljoner kronor (353). Rörelseresultatet blev 29 miljoner kronor (32,9), och resultatet före skatt uppgick till 22,3 miljoner kronor (9). (Nyhetsbyrån Direkt)