Vindkraften fortsätter att växa globalt

Foto: sxc.hu

Under 2012 ökade den installerade vindkraften i världen med 45 gigawatt, vilket var 10 procent mer än vad som installerades under 2011, och vid utgången av 2012 fanns det 283 gigawatt installerad vindkraft i världen. Det framgår av den årliga rapporten Global Wind Report, som ges ut av Global Wind Energy Council (GWEC).

Prognosen visar en liten nedgång för ny vindkraft under 2013, som följs av en återhämtning under 2014 och framåt. Den globala kapaciteten antas växa med i genomsnitt 13,7 procent fram till 2017, och ska då ha fördubblats till över 500 GW.

– Rapporten visar att analytikerna tror på en avmattning av utbyggnaden av vindkraft i Kina, USA och Europa. I Europa beror avmattningen främst på politisk osäkerhet, något som skulle minska om EU fastställer ett bindande mål för förnybar energi till 2030,säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi bedömer att det är möjligt att nå den så kallade planeringsramen om 30 TWh vindkraft till 2020. Men det finns begränsningar i elcertifikatsystemet och elnäten, som kommer att bli avgörande hur mycket vindkraften kommer att kunna byggas ut.