Miljöpartiet föreslår 100 procent förnybart i Stockholm

Foto: Freefoto.com

År 2016 ska all uppvärmning och el, till 100 procent, i alla Stockholms läns landstings verksamheter komma från förnybar energi.  Bland annat genom att investera i egen vindkraft och solpaneler. Det är ett av flera förslag från Miljöpartiet till Landstingsstyrelsen, för att skärpa delmålen i landstingets klimatstrategi ”Miljöutmaning 2016”.

– Genom att investera i egen vindkraft samt att montera solpaneler där det är möjligt, så minskar vi vår klimatpåverkan dramatiskt. För att klara de av staten fastslagna miljömålen behöver Stockholmsregionen minska sin klimatpåverkan till en femtedel av vad den är idag och då måste landstinget gå före och visa vägen, säger Tomas Eriksson, vice gruppledare för Miljöpartiet Stockholms läns landsting.

Exempel på landstingets egna verksamheter är sjukhusen och vårdcentralerna, kollektivtrafiken inklusive tunnelbanan och bussgarage samt kontorslokaler.

Miljöpartiets främsta klimatmål för Stockholmsregionen är att den ska vara klimatneutral år 2030.

– Vi vill bygga en modern och klimatsmart storstadsregion, visionen om att bli helt klimatneutral är en viktig del i ett sådant framtidsbygge, säger Tomas Eriksson.