Långsam nätutbyggnad hindrar förnybar energi

Foto: Magnus Samuelsson

Försenade investeringar i nätutbyggnad och långsamma tillståndsprocesser har lett till bristande anpassning av näten till utbyggnaden av förnybar elproduktion. Det framgår av en ny rapport från Riksrevisionsverket.

– Elnät både inom landet och till våra grannländer måste prioriteras högt de kommande åren för att inte bli ett hinder för utbyggnaden av den förnybara elen, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Riksrevisionsverket pekar bland annat på att nödvändiga investeringar i stamnätet fördröjts på grund av långsamma tillståndsprocesser. Verket föreslår att regeringen ger ansvarig myndighet i uppdrag att utreda hur tillståndsprocesserna för stamnätskoncessioner kan snabbas upp.

– Att lyckas korta ned tillståndsprocesserna för stamnätet är en direkt nödvändighet för att möjliggöra en storskalig utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige, säger Mattias Wondollek, Elnät och Marknad på Svensk Vindenergi.

Svenska Kraftnät har nyligen tagit fram en omfattande utvecklingsplan för det svenska stamnätet, Perspektivplan 2025.

– Svenska Kraftnäts perspektivplan är ett bra första steg som vi välkomnar men den baseras på ett framtidsscenario med högst 20 TWh vindkraft i Sverige år 2025. Vi efterlyser nu en konkret handlingsplan som även visar hur riksdagens planeringsram om 30 TWh vindkraft år 2020 kan klaras, säger Mattias Wondollek.