HSB skriver avtal med Umeå Energi

Foto: sxc.hu

HSB Riksförbund har tecknat samarbetsavtal med Umeå Energi om att erbjuda vindkraftsandelar till HSB:s medlemmar. Tillsammans med Umeå Energi, som investerat i vindkraft utanför Umeå, bildar man ett vindkraftkooperativ där medlemmarna kan köpa andelar.

Avtalet innebär att enskilda medlemmar, bostadsrättsföreningar och regionala HSB-föreningar erbjuds köpa andelar från den 7 maj och leveransen av vindkraftsel väntas kunna ske i inledningen av 2014.

– Vi vet att många medlemmar och bostadsrättsföreningar är intresserade av att byta bort den icke förnybara energin som man använder mot att vara med och äga ett eget vindkraftverk. Jag vet att det finns många som känner att man med ett eget initiativ vill bidra till ett bättre klimat. Därför tror jag att efterfrågan på vindkraftsandelar kommer att bli stor, säger Sanna Edling, projektledare på HSB Riksförbund. 

HSB tror att vindkraften har en långsiktig potential som förutom klimatnyttan också bidrar till att hålla elpriserna nere. Svensk Vindenergi pekar på en fortsatt god utveckling av vindkraften i Sverige trots lågkonjunktur och låga elpriser. Man spår en ökning av årsproduktionen med 36 procent under 2013.

– Vi är mycket glada över att HSB valt att samarbeta med oss inom vindkraftområdet. Umeå Energi har liksom HSB ett starkt miljöfokus och år 2018 ska företagets alla produkter och tjänster vara helt klimatneutrala. Redan idag kommer all el vi säljer från förnybara källor som sol, vind och vatten, säger Anders Hjalmarsson, Affärsutvecklare på Umeå Energi.