Ikea storsatsar på vindkraft

Foto: sxc.hu

Ikea investerar hundratals miljoner kronor i en vindkraftpark på Korpfjället i Dalarna. Elproduktionen ska motsvara behovet hos de 17 svenska Ikeavaruhusen.– Vi säkerställer en långsiktig tillgång till hållbar energi och reducerar Ikeas koldioxidavtryck, säger Peter Agnefjäll, vd för Ikea Svenska Försäljnings AB.Parken med nio vindkraftverk ska byggas och drivas av O2 och beräknas tas i drift i början av 2012.Vindkraftbygget på Korpfjället, vid gränsen mellan Vansbro och Malung-Sälens kommuner, är inte helt okontroversiellt. Av O2:s projektbeskrivning framgår att etableringen delvis berör ett område som är föreslaget som naturreservat och som är utpekat som så kallad nyckelbiotop.– Vår bedömning, och jag tror också den samlade bedömningen, är att vindkraften trots allt är det absolut bästa och miljövänligaste sättet att producera el på, säger Peter Agnefjäll.Investeringen är omfattande, även med Ikeas mått. Att döma av information som O 2 publicerat tidigare torde den uppgå till uppemot 400 miljoner kronor.– Det rör sig om rätt många hundra miljoner kronor. Men av konkurrensskäl så går vi inte in på investeringens exakta storlek, säger Agnefjäll.Å andra sidan hoppas han kunna kapa Ikeavaruhusens elräkning.

– Vi räknar med att det här ska bli en bra affär, det är inget vi skäms för. Både för Ikea och för våra kunder, genom att vi låter de besparingar som vi förhoppningsvis gör komma dem till del.TT: Så möblerna blir billigare genom det här?

– Ja, vi hoppas det.

(TT)