”Stockholms stad ska producera sin egen vindkraft”

Stockholm ska vara ledande i utvecklingen mot mer förnybar el och bidra till att Sveriges klimatpåverkan minskar. Därför föreslår nu Miljöpartiet i en motion att 50 procent av Stockholms stads och bolags elkonsumtion ska komma från vindkraft till år 2020.

– Att Stockholms stad investerar i vindkraft bidrar till en minskad klimatpåverkan i Sverige. Det skulle innebära att el från vindkraft skulle ersätta en stor mängd el från till exempel kolkraft, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare i Stockholms stad.

– Vindkraft är en investering för framtiden och skapar möjligheter för Stockholms stad att förena en hållbar ekologisk utveckling med en långsiktig lönsamhet, genom att vi minskar stadens energikostnader, säger Stefan Nilsson.