Grönt ljus för vindkraft i Strömstad

Foto: sxc.hu

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat Rabbalshede Kraft miljötillstånd för upp till 15 vindkraftverk. Miljötillståndet har vunnit laga kraft under april 2013.

Tillståndet gäller upp till 15 vindkraftverk på 2,5-3 MW. Området är beläget i de sydvästra delarna av Strömstads Kommun och är utpekat som vindkraftsområde i Strömstads kommuns vindbruksplan.