Slitevind planerar vindkraft i Umeå

Vindkraftbolaget Slitevind vill bygga vindkraftverk på Holmöarna utanför Umeå. Bolaget planerar för omkring 30 vindkraftverk på östra och västra sidan av Holmön, rapporterar Sveriges Radio Västernorrland.Målet är att kraftverken ska stå klara 2014.Dock finns än inga helt klara förslag eller tillstånd för vindkraftparken. Innan detta kan bli klart måste Slitevind få klartecken från länsstyrelsen och Umeå kommun.– Vi tycker överlag att det är positivt och vi känner att vi jobbar tillsammans med markägarna, säger Fredrik Lindahl, vd för Slitevind AB, till SR Västernorrland.