Tyresö kommun skriver avtal med O2

Foto: O2

Tyresö kommun och Tyresö Bostäder har tecknat ett avtal med O2 om ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Vindkraftverket kommer att uppföras i en vindpark i Dalarna och driftsättas under 2014.

O2 kommer att leverera det nyckelfärdiga vindkraftverket och även stå för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av verket. Produktionen från kommunens och Tyresö Bostäders egna vindkraftverk beräknas till drygt 8 GWh, vilket motsvarar cirka 22 procent av den gemensamma årliga elförbrukningen. Den årliga förtjänsten beräknas kunna bli 4 miljoner kronor per år, eller mer om elpriserna på den öppna marknaden skulle stiga. Återbetalningstiden för investeringen beräknas till mellan åtta och 13 år.

Vindkraftverket kommer att ingå i en vindkraftspark med totalt nio vindkraftverk. Parken byggs på Bösjövarden som ligger i den norra delen av Mora kommun, Dalarnas län. Vindmätningar visar att platsen har utmärkta vindförhållanden med 7,6 m/sek i medelvind på 100 meters höjd. Avtalet gäller under förutsättning av kommunfullmäktige antar investeringsbeslutet vid sitt sammanträde den 18 april. Förutom Tyresö kommun och Tyresö Bostäder har Sollentuna kommun, Sollentunahem och Sollentuna Energi samt Bostads Mimer fattat beslut om att förvärva vindkraftverk i parken.