Kinas vindkraftsproduktion ökade

Foto: sxc.hu

Mängden vindkraftsgenererad elektricitet steg med 41 procent till 101 miljarder kilowattimmar under 2012, enligt Kinas energimyndighet. Det skriver Bloomberg News. Därmed utgjordes 2 procent av Kinas el av vindkraftgenererad sådan. Mätt i kapacitet ansluten till Kinas nationella elnät ökade vindkraften med 31 procent, till 62,7 miljoner kilowatt. Svenska bolag med exponering mot den kinesiska vindkraftsektorn är bland annat SKF, Hexagon, ABB och Ratosinnehavet AH Industries. (Nyhetsbyrån Direkt)