1,2 miljarder euro till förnybara projekt

Foto: sxc.hu

Nu har EU-kommissionen lanaserat sitt program för projektfinansiering för förnybar energi. NER300 ger stöd till olika projekt inom förnybar energi. NER300 är EU: s stödprogram för innovativa demonstrationsprojekt för förnybar energi och avskiljning och lagring av koldioxid (CCS). Men medan inga CCS-projekt ännu är kvalificerade för finansiering inom ramen för den första ansökningsomgången fick andra förnybara projekt 1,2 miljarder euro. Bland dessa finns sex vindkraftsprojekt som beviljats ​​273 miljoner euro totalt.   – Vindkraftsindustrin visar här hur innovativa de är genom att vinna en betydande del av den tillgängliga finansieringen, säger Vilma Radvilaite, Regulatory Affairs rådgivare vid European Wind Energy Association (EWEA), i en kommentar. Nästa tillfälle att söka finansiering från NER300 är fram till 3 juli i år. Vindkraftskategorierna har förblivit desamma som vid den första ansökningen och inkluderar havsbaserade vindkraftparker med mycket stora turbiner, flytande offshore turbiner och landbaserade vindkraftverk för komplex terräng och kalla klimat.