Vindkraftverk utan rörliga delar

Foto: TU Delft

Forskare vid det nederländska universitetet TU Delft slog sig nyligen ihop med arkitekterna Mecanoo för att utforma ett vindkraftverk som kan omvandla vindenergi till el utan några mekaniska rörliga delar. Turbinen, som kallas The Electrostatic Windenergy Convertor, EWICON, installerades vid Delft University of Technology i mars, skriver Inhabitat.

EWICON är alltså ett vindkraftverk som inte har några rörliga delar. Prototypen, som är designad av Mecanoo, använder teknik som utvecklats av EWI-fakulteten i samarbete med universitetet i Wageningen och flera företag är inblandade i ett statsstött projekt. Det bladlösa vindkraftverket använder rörelsen av elektriskt laddade vattendroppar att generera ström. Det ska kunna installeras både på land och till havs, eller monteras på ett tak.

Vindkraftverkets stålram stödjer ett ramverk av horisontella stålrör. Inom ramen skapas elektriskt laddade droppar som blåses bort av vinden. Deras rörelse skapar en elektrisk ström som sedan överförs till nätet. Detta innovativa vindkraftverk ska vara helt fritt från buller, inte kasta skuggor, samt eftersom det inte finns några rörliga delar så ska det ha lägre underhållskostnader än traditionella vindkraftverk.

Hittills har man endast byggt ett mindre prototyp av vindkraftverket som ska användas i studiesyfte.