Holländskt energinätverk på besök i Sverige

Foto: Grontmij

Ett trettiotal politiker, investerare och energibolagsrepresentanter besökte nyligen Danmark och Sverige på en tre dagar lång studieresa för att lära mer om hur de båda länderna lyckats komma dit de är idag när det gäller förnybar energiproduktion. Grontmij Sverige, som stod för en programpunkt, arrangerade en workshop i Malmö där deltagarna fick ta del av svenska erfarenheter inom bioenergi.

2009 satte EU upp en energi- och klimatpolicy, där ett av de ingående målen är att tjugo procent av energiförbrukningen ska komma från förnyelsebara energikällor 2020. För Sveriges del har landet redan närmat sig 50 procent, mycket tack vare utvecklingen mot bioenergi. I Holland står dock andelen förnybar energikonsumtion för enbart fyra procent och man har mycket att lära och göra för att lyckas uppnå kraven. – Hela syftet med den här studieresan har varit att förstärka vårt nätverk genom att bygga upp en gemensam vision för framtiden. Att få se goda skandinaviska exempel där man verkligen har lyckats utgör en viktig inspiration, säger Herman Postma, Grontmijs holländska representant i nätverket, som också varit en av initiativtagarna till resan. Workshopen i Turning Torso inleddes med en kort genomgång av Grontmij Sveriges verksamhet inom affärsområdet Water & Energy. Därefter följde presentationer om biobränsleutvecklingen i Sverige, andra generationens biobränsleteknik och referensuppdrag såsom det biobränsleeldade kraftvärmeverket VEAB i Växjö. – Det var en positiv stämning och en mycket engagerad deltagarskara. Det uppstod intressanta diskussioner kring både ekonomi, politik och teknik, säger Per-Anders Tauson, chef över Grontmij Sveriges division Energi & Elkraft. Herman Postma var imponerad över utvecklingen i Sverige och hur man genom målmedveten lagstiftning framför allt lyckats komma längre än i Holland. – De politiska förutsättningarna i Holland skiljer sig totalt från det man ser i Sverige och Danmark. Jag är övertygad om att vi behöver snegla på skandinaviska lösningar och där har vi i Grontmij en fördel att kunna dra nytta av gedigen erfarenhet inom vår egen koncern. Vi ska definitivt arbeta tätare tillsammans.

Nätverket som besökte Sverige och Danmark har totalt cirka 50 medlemmar, där 50 procent utgörs av politiker, 25 procent av konsulter och 25 procent av energibolag och andra små teknikinriktade företag. Även universitetsvärlden är representerad på ett hörn. Gruppens mål är att få till stånd en förändring när det gäller andelen förnybar energiproduktion i Holland, eftersom den holländska regeringens mål för nationen är att gå från fyra till sexton procent till år 2020.