8 av 10 vill ha helt förnybar elproduktion

Foto: Nordex

Åtta av tio svenskar vill att regeringen eftersträvar 100 procent förnybar elproduktion. Det visar en undersökning som vindkraftsbolaget O2 gjort.

Vindkraftsbolaget O2 har via SIFO frågat 1 000 svenskar: ”Bör Sveriges regering eftersträva att all elproduktion inom 20 år kommer från förnybara källor, som vind, sol och vatten? 79 procent svarar ja.

Den fossilbaserade energiproduktionen med sina stora koldioxidutsläpp säga vara den kanske största orsaken till akuta miljöhot. O2 ställde därför även frågan: ”Bör Sveriges regering eftersträva att all elproduktion inom 20 år kommer från förnybara källor, som vind, sol och vatten, eller bör man inte eftersträva det? 79 procent svarar ja på frågan, 14 procent svarar nej. Kvinnorna är överrepresenterade: 86 procent svarar ja jämfört med 73 procent av männen. Flest ja-svar kom från Norra Mellansverige (86 %). – Det är glädjande att man vill ställa tuffare krav på politikerna om eftersträva ett 100-procent förnybart elsystem, vilket är en förutsättning för ett hållbart samhälle och också den mest kostnadseffektiva lösningen, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel.