Eolus Vind överklagar vindkraftbeslut

Foto: sxc.hu

Eolus Vind har beslutat att överklaga det beslut om att avslå ansökan om vindkraftverk i Brännskulla, som tagit tillsyns- och tillståndsnämnden, skriver Kristianstadsbladet.

Bolaget har i sitt överklagande till länsstyrelsen i Skåne i första hand yrkat på att nämndens beslut upphävs och att länsstyrelsen beviljar bygglov. I andra han har Eolus Vind yrkat på att beslutet upphävs och ärendet åter går till kommunen för ny handläggning.