Blåsigt väder ger rekord för vindkraften

Foto: sxc.hu

Många svenskar är säkert trötta på den kalla blåsten i mars. Men den har också en god sida. Blåsten innebär rekordproduktion för vindkraften.

– Vindkraften har producerat rekordmycket i södra Sverige och Danmark. Det ger lägre elpriser, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia Energy Management.  

Både det blåsiga vädret och ett ständigt ökande antal vindkraftverk bidrar till rekordproduktionen de senaste veckorna.

– Eftersom en stor del av vindkraften har producerats i elområde syd och i Danmark, där efterfrågan är stor, har det haft stor effekt på spotpriserna i hela Norden. Trots det kalla vädret har elpriserna hållits ner av god produktion, säger Matina Rosenberg.

I det högtrycksbetonade vädret de senaste veckorna har ändå ett antal lågtryck passerat över Danmark och södra Sverige och bidragit till vindkraftsrekordet.

Under vecka 10 producerades 0,6 TWh i de nordiska vindkraftverken. Även om det blir mindre blåsigt nästa vecka så att produktionen går ner till cirka 0,3 TWh, så förväntar sig Matina Rosenberg nya vindkraftrekord både i år och nästa år.

– I dag är vindkraftens andel av den totala elproduktionen cirka fem procent. Den väntas redan nästa år öka till cirka sju procent.