Svenska folket vill ha mer vindkraft

Foto: Korpfjället

Drygt sju av tio svenskar tycker att Sverige ska satsa ännu mer på vindkraft. Det visar en attitydundersökning som elbolaget Bixia låtit genomföra bland svenskar mellan 18 och 75 år. Dessutom ökar intresset för att producera egen förnybar el bland Bixias kunder.

Generellt ligger Sverige bra till när det gäller utvecklingen av vindkraft. Enligt Svensk Vindenergis senaste prognos är Sverige ett av de nio medlemsländer som ligger före i sin utvecklingsplan, medan hela 18 av 27 medlemsländer ligger efter.