100 miljoner i vindkraftsinvesteringar

Foto: Magnus Samuelsson

Under de kommande åtta åren kan det komma att investeras 100 miljarder kronor i vindkraft i mellannorrland och Midt-Norge. För att para ihop potentiella underleverantörer till kommande projekt med bolag inom vindkraftindustrin så anordnar Energidalen i Sollefteå ett seminarium i Sollefteå.

– Det handlar inte bara om investeringar som görs i kommunen utan företagarna har goda chanser att dra nytta av de investeringar som görs såväl i Mellannorrland som i Midt-Norge. Vår förhoppning är att para ihop näringslivet med vindkraftsindustrin och underlätta samarbete och säkerställa att det lokala näringslivet får vara med och delta i de stora investeringar som kommer att göras, säger Staffan Sjölund, utvecklingsstrateg på Sollefteå kommun.