Vindsnurror till havs kan brytas itu

Foto: sxc.hu

Medelhöga vågor kan bryta av vindsnurror placerade ute till havs har norska forskare vid Oslos universitet kommit fram till. Sådana vågor uppstår även i halv storm som är ganska vanlig på Norska havet.

– Problemet är att vi ännu inte vet exakt när vindturbinerna kan gå av, säger John Grue, professor vid matematiska institutionen, Oslos universitet, och en av världens främsta experter inom vågforskning.

1989 upptäckte Grue ett oförklarligt vågfenomen kallat ”ringing”, ett slags vibration som uppstår när krabb sjö slår in mot havsbaserade installationer. Upptäckten gjordes i ett norskt våglaboratorium.

”Ringing”-fenomenet är vanligast i medelhöga och höga vågor. I framtiden kan ”ringing” bli allt vanligare om tendensen med allt kraftigare oväder består.

John Grue höjer ett varningens finger för att bygga stora vindkraftsparker till havs.

– Om vi inte tar hänsyn till ”ringing” kan havsbaserade vindkraftsparker leda till stora ekonomiska problem, säger han.