Grönt ljus för upphandling av vindkraft

Foto: Martin Abegglen

Kommunstyrelsen i Malmö har nu givit serviceförvaltningen grönt ljus att upphandla vindkraftverk. Klartecknet innebär att man nu kan inleda en process för att uppföra egen vindkraft inom kommunen, men också köpa vindkraftverk på annan ort i Sverige.

I Malmö stads miljöprogram 2009-2020 finns delmål som bland annat innebär att elanvändningen ska reduceras med 30 procent, att 100 procent av den återstående elanvändningen ska vara förnybar och att så stor andel som möjligt ska vara lokalt producerad. Att kommunstyrelsen nu ger serviceförvaltningen klartecken att upphandla vindkraftverk betyder att man är ett steg närmare att uppnå de målen.

­– Vindkraft är utan tvekan den energikälla som kommer spela störst roll i Malmös omställning till förnybart, inte minst på grund av stadens kustnära läge med blåsigt klimat. Genom att både bygga ut egen vindkraft på strategiska platser i kommunen och köpa vindkraft i annan ort i Sverige får vi ut det allra bästa av två världar, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för konsument, stadsekologi och utveckling.

– Malmö ska vara en modern urban stad på framkant i hållbarhetsfrågorna. Det kommer att synas än mer i framtiden att Malmö är en hållbar stad med mycket sol- och vindenergi, mer slutna kretslopp och ett energisnålt transportsystem. Med detta beslut tar vi ännu ett steg framåt, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.