Vindforsk får 40 miljoner kronor

Foto: sxc.hu

Förra veckan beslutade Energimyndigheten om 40 miljoner kronor i stöd till vindkraftteknisk forskning. Stödet ges till det nationella forskningsprogrammet Vindforsk vid Elforsk.

Programmet omfattar totalt 80 miljoner kronor för de kommande fyra åren, varav Energimyndigheten står för hälften av satsningen. Den nya etappen av Vindforsk innebär att den tillämpade forskningen fortsätter.   – Energimyndighetens beslut stärker vindkraften som en allt viktigare del av det elektriska energisystemet säger Elforsks vd Magnus Olofsson i en kommentar. Satsningen är betydelsefull för svensk forskning och kompetens om vindkraftanläggningarna och deras funktion i kraftsystemet. Bättre metoder för att bestämma hur mycket energi som kan fås från vindkraftverk i skogsmark är viktiga liksom effektiva underhållsmetoder.

– Forskningen handlar också om hur vindkraftverken kan ge störst nytta i det elektriska energisystemet, exempelvis genom att hålla spänningen i näten jämnare. Sammantaget medverkar forskningen till en allt kostnadseffektivare vindkraft.