Nexans levererar kablar till havsvindpark

Foto: Dong Energy

Westermost Rough och Nexans har skrivit ett avtal om leverans och montering av mellanspänningskablar till havsvindparken Westermost Rough, belägen åtta kilometer utanför Yorkshires kust, öst om Holderness.

Ordern gäller cirka 53 kilometer av kablar för havsförläggning. Kablarna ska användas för att koppla ihop vindturbinerna med varandra och med transformatorplattformen. Utöver detta ska ytterligare två kilometer kabel levereras för kabeldragningen på själva plattformen.

Leveransen är planerad till våren 2013.

Denna havsvindpark kommer att uppföras och drivas av Westermost Rough, ett dotterbolag till det danska kraftbolaget Dong Energy. När projektet är slutfört kommer 35 vindturbiner med en produktion om sex megawatt vardera att stå ute i havet nordöst om Humber-flodens mynning i Nordsjön. Efter idrifttagning, som är planerad till 2014, kommer Westermost Rough att producera 210 megawatt ren energi över en yta om 35 kvadratkilometer.

Det nya avtalet är den tredje avropsordern från ramavtalet om leveranser på upp till 900 kilometer mellanspänningskablar för havsförläggning, ett avtal som ingicks mellan Dpng Energy och Nexans i augusti 2011. Enligt avtalet ska den danska kontraktsparten avropa leveranser av upp till 150 kilometer av Nexans kablar varje år för ytterligare havsvindparker. Tidigare avrop har avsett havsvindparkerna West of Duddon Sands och Borkum Riffgrund 1.