Hyllie ska bli självförsörjande på el

Foto: sxc.hu

Med hjälp av en vindkraftspark söder om Svågertorps station ska Hyllie bli självförsörjande på el. Tekniska nämnden har nu beslutat att reservera mark åt Eon, som ska bygga vindkraftverken.

Målet är att energiförsörjningen i Hyllie ska bestå till hundra procent av förnybar eller återvunnen energi senast 2020. Det är också sagt att en stor andel av energibehovet ska försörjas genom lokalt producerad energi, som till exempel sol- eller vindenergi. Med tekniska nämndens beslut att reservera mark åt Eon för vindkraftverk följer därför ett krav på att den el som produceras ska tillfalla till Hyllie.    

– Vi har redan tidigare slagit fast att Hyllie ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling. När vi nu reserverar mark för fler vindkraftverk tar vi ytterligare ett steg på vägen, säger Anders Rubin (S), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.