Bixia driftsätter fem vindkraftverk

Foto: Freefoto.com

Bixia driftsätter nu fem vindkraftverk. Fyra av de fem verken är nu uppsatta i småländska Fredriksdal. Två är redan i drift och testkörs. Det femte verket är planerat att uppföras om någon vecka.

– I början av mars ska hela anläggningen vara igång, säger Torbjörn Tengstrand, affärsområdeschef för produktion på Bixia och Bixia ProWin AB.

Vindkraftverken har en total effekt på 11,5 MW och förväntas generera drygt 30 GWh.

– Under året kommer vi att göra ytterligare investeringar i vindkraftproduktion. Trots att elpriserna är förhållandevis låga just nu är vår bedömning att det finns substans och behov för fortsatt utbyggnad av ny förnybar kraftproduktion, säger Torbjörn Tengstrand.

Bixia ProWin AB, som är ett systerbolag till Bixia, arbetar för närvarande med projektering och byggnation av ett 50-tal vindkraftverk.

– Vi erbjuder delägande även lokalt och ser just det lokala engagemanget som viktigt i de områden vi agerar i, säger Torbjörn Tengstrand.