Carlgren vill ta bort vindkraftveto

Foto: Ada Fredelius

Miljöminister Andreas Carlgren öppnar för att ta bort det kommunala vetot mot vindkraftprojekt som det fungerar i dag, skriver Svenska Dagbladet.Andreas Carlgren anser att det med vindkraften finns en växande konflikt när det gäller behovet av förnybar energi och det lokala självstyret.

– Med respekt för självbestämmandet finns det försörjningsfrågor där det nationella intresset måste gå före. Det tar man för självklart när det gäller stora anläggningar, men inte för små. Här måste vi få en förändring så att kommuner inte bara lyssnar på opinioner och säger nej utan även försöker lösa konflikterna. Går inte det kan det bli aktuellt att ta bort kommunens vetorätt, säger Andreas Carlgren, till SvD.