Villkorar vindkraft med ersättning

Foto: Stefan Linnerhag

Kommuner utnyttjar sin vetorätt vid större vindkraftsetableringar till att kräva kraftbolagen på pengar. SR-programmet Kaliber har hittat elva kommuner som skrivit in kravet i sina vindkraftplaner, rapporterar Ekot.

Pengarna använder kommunerna till bland annat pulkabackar och elljusspår. Både Energimyndigheten och miljöminister Lena Ek (C) är kritiska.

– I miljöbalken finns inget stöd för att ta ut ersättning för vindkraftsetableringar, säger Ek.

(TT)