Bjäre Kraft söker bygglov för vindkraft

Foto: Magnus Samuelsson

Bjäre Kraft söker nu bygglov för att uppföra tre vindkraftverk vid skånska Lovisefred. Bolaget har tidigare inhämtat synpunkter på projektet och fick då bland annat ändra kraftverkens placering efter yttrande från Försvaret, skriver Helsingborgs Dagblad.Området där Bjäre Kraft vill bygga kraftverken är i kommunens vindkraftplan utpekat som mindre lämpligt för vindkraft, dock inte helt olämpligt.