Rejlers projekterar kraftledning i Piteå

Foto: sxc.hu

I Piteå är planerna på att bygga en ny stor vindkraftsanläggning, med potential för uppemot 1 100 vindkraftsverk, långt gångna. Rejlers har anlitats för att projektera delar av den nya kraftledning som ska överföra el från vindkraftparken till stamnätet. I Rejlers uppdrag ingår att projektera cirka fyra mil av en ny kraftledning på145 kV och ta fram ett underlag inför byggnationen. Det handlar bland annat om inmätning och konstruktion av stolpar. Rejlers uppdrag är värt närmare 500 000 euro. Uppdraget utförs åt Enercon. I mars 2010 beviljade regeringen tillståndsprövningen för Markbygden Vind att bygga en stor vindkraftsanläggning i Piteå kommun. Ansökan berör ett cirka 450 kvadratkilometer stort område med potential att etablera upp till 1 100 vindkraftverk. Den samlade produktionen kan bli 8-12 TWh.