O2 blir först med miljömärkta vindandelar

Foto: Scott Wilcoxson

Idag erbjuder flera företag och föreningar vindandelar, där medlemmarna får sänkt elpris genom att bli delägare i vindkraftverk. O2 är först ut med att få Naturskyddsföreningens märkning ”Bra Miljöval” på sina vindandelar. 

Vindkraften kan ägas av många olika aktörer till exempel privatpersoner som går samman i ett vindkraftskooperativ. Köpet av vindandelar innebär i allmänhet rätten att köpa el till självkostnadspris.

– Vi är jätteglada att O2 har valt att märka sina vindandelar med Bra Miljöval. Vi är övertygade om att mer vindkraft är nödvändigt för att klara klimatomställningen och O2 visar nu vägen för andra kooperativ, säger Annah Lintorp, produktansvarig för Bra Miljöval El och Värme på Naturskyddsföreningen.   Märkningen Bra Miljöval innebär att placeringen av de tio vindkraftverk som O2:s kooperativ äger uppfyller särskilt hårda krav i den lokala miljön. Verken är exempelvis placerade utanför känsliga fågelområden som häcknings- och rastplatser, skogsområden med höga naturvärden och landskapsbildskyddade områden.

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning. Med det menas att det inte är kraftbolagen själva som sätter upp kriterierna, utan en tredje part. Naturskyddsföreningen har haft miljömärkningen Bra Miljöval El sedan 1996. Märkningen på vindandelar infördes under 2012.