Minskad förlust för Morphic

Foto: sxc.hu

Morphic, verksamt inom bränsleceller och vindkraft, redovisar ett resultat efter skatt på -21,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2010 (-34,3). Nettoomsättningen uppgick till 47,4 miljoner (34,6). Rörelseresultatet blev -23,2 miljoner kronor (-52,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38,8 miljoner kronor under kvartalet (-153). Likvida medel uppgick 34,1 miljoner kronor. Resultatet per aktie blev -0:06 kronor (-0:10).

Morphics största verksamhet, Dynawind, har som fokus att avsluta och överlämna de sista sex Uljabuoudaverken till slutkund men det finns en restlista på utestående punkter som kunden vill ge genomförda innan verken överlämnas.  Styrelsen bedömer att när Uljabuodaprojektet överlämnats kommer koncernen att ha en betydligt gynnsammare finansiell ställning med lägre operativa och finansiella risker. "Kassan är dock ansträngd och avvikelser följs upp noggrant", skriver Morphic i sin bokslutsrapport. Omsättningen kommer att fortsätta minska men den försäljning som genereras förväntas ha bättre marginaler och förbättra det operativa resultatet, heter det vidare i rapporten. Dynawind hade problem med en tornbeställning under december som påverkade resultatet under fjärde kvartalet negativt, enligt rapporten. Det framgår inte i rapporten vilken beställning detta avser men i juli 2010 meddelade Morphic att Dynawind fått en order från tyska Kenersys Europe på fem 100-meterstorn som skulle levereras i början av november.

Vad gäller Morphics bolag Exergy, har detta omförhandlat det tidigare avtalet med franska Narbonne. Det nya avtalet löper på tre år med ny beräknad leveransstart under andra kvartalet. Ett antal tester ska genomföras av Narbonne och om utfallet är tillfredsställandet förväntas en första order i slutet av första kvartalet eller början av andra.

(Nyhetsbyrån Direkt)