EWT levererar vindkraftverk till Svalöv

Foto: EWT

EWT meddelar att Svalöv får se två vindkraftverk resas efter sommaren, när tre lantbrukare även blir ägare av vindkraftverk.

Christer Laurell, Tomas och Håkan Pålsson erhöll rättigheter att bygga två vindkraftverk på sina marker i Tarstad, väster om Svalöv. Avtal har ingåtts om turbinleverans och serviceåtagande med den holländska turbinleverantören EWT.

Tillverkningen av de två nya vindkraftverken har börjat och kraftverken förväntas börja producera el i augusti. Vindkraftverken är av en typ av som fungerar utan växellåda. Den direktdrivna teknologin har färre rörliga komponenter än konventionell teknologi. Det ska enligt EWT ger högre effektivitet, lägre ljudnivå samt färre stillestånd

Projektet har under åren prövats i alla tillgängliga instanser och fått godkännande hela vägen.

− Detta projekt är viktigt för EWT, säger bolagets vd Eric Bakker. Det visar att den svenska marknaden mognar och tillåter folk att producera sin egen elektricitet, en trend vi ser mer och mer över hela Europa. Inte bara lantbrukare utan även små och medelstora företag finner god ekonomi i att investera i liknande projekt.