Öresundskraft ser ökat intresse för egen elproduktion

Foto: sxc.hu

Tolv nya sol- och vindanläggningar, runt 110 000 kWh levererad el och fortsatt intresse. Det är en uppmuntrande utveckling när Öresundskraft summerar resultatet för egenproducerad el i nordvästra Skåne.

Det var i maj 2011 som Öresundskraft meddelade att man betalar 1 krona per kilowattimme för småskalig elproduktion. Ersättningen var den högsta i landet och initiativet rönte stort intresse.

En summering visar att nio solcellsanläggningar och tre vindanläggningar tillkommit sedan dess. Den installerade effekten uppgår till cirka 100 kW och sammanlagt produceras över 110 000 kWh per år. Den första anläggning som anslöts enligt de nya ersättningsreglerna var ett lantbruk i Kattarp utanför Helsingborg med 100 kvadratmeter solceller och 15 kW effekt.

– Det är en uppmuntrande start. Vi märker en klar skillnad jämfört med för ett år sedan, vi får fler förfrågningar. Utvecklingen följer det som Svensk Energi konstaterade i en undersökning i våras: sju av tio svenskar är öppna för att producera egen el i framtiden, säger Diedrik Fälth, solcellsexpert på Öresundskraft.

Ett 20-tal elbolag har följt efter Öresundskrafts initiativ. Enligt Diedrik Fälth är det fallande priser på solceller och en större medvetenhet om möjligheterna som bidrar till utvecklingen.